Perth Wind Forecast

17.6km/hESERottnest Island

17.6km/h, ESE

10km/hESEPerth

10km/h, ESE

17.2km/hSERockingham

17.2km/h, SE

18.5km/hESEYanchep

18.5km/h, ESE

9.3km/hESEBullsbrook

9.3km/h, ESE

12.4km/hESEMundaring

12.4km/h, ESE

9.1km/hESEDuncraig

9.1km/h, ESE