North Western Wind Forecast

12.2km/hNEStrahan

12.2km/h, NE

11.9km/hSSEDevonport

11.9km/h, SSE

12.2km/hESEBurnie

12.2km/h, ESE

11.2km/hNESmithton

11.2km/h, NE

7.2km/hNKing Island

7.2km/h, N